Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
odkąd zasiadł na stolicy Piotrowej. Wyjaśnij skąd ta różnica.
21. Jak nazywa się letnia rezydencja papieża?
22. Podaj hasło przewodnie ostatniej pielgrzymki Papieża do Polski (1997r.)
23. Wymień przynajmniej trzy nazwiska księży, z którymi miał kontakt Karol Wojtyła w czasie pobytu w Seminarium?
24. Kto uczył Karola Wojtyłę religii w wadowickiej szkole?
25. Podaj dokładną datę śmierci i przyczynę zgonu ojca Karola Wojtyły?
26. Podaj imię i nazwisko rodowe matki Karola Wojtyły
27. Gdzie, kiedy i który z przywódców byłego ZSRR spotkał się z Janem Pawłem II?
28. Podaj dokładną datę zatwierdzenia przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.
29. Kto
odkąd zasiadł na stolicy Piotrowej. Wyjaśnij skąd ta różnica. <br>21. Jak nazywa się letnia rezydencja papieża?<br>22. Podaj hasło przewodnie ostatniej pielgrzymki Papieża do Polski (1997r.)<br>23. Wymień przynajmniej trzy nazwiska księży, z którymi miał kontakt Karol Wojtyła w czasie pobytu w Seminarium?<br>24. Kto uczył Karola Wojtyłę religii w wadowickiej szkole?<br>25. Podaj dokładną datę śmierci i przyczynę zgonu ojca Karola Wojtyły?<br>26. Podaj imię i nazwisko rodowe matki Karola Wojtyły<br>27. Gdzie, kiedy i który z przywódców byłego ZSRR spotkał się z Janem Pawłem II?<br>28. Podaj dokładną datę zatwierdzenia przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.<br>29. Kto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego