Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
wejściowe warstwy pierwszej są doprowadzane tylko do pojedynczych komórek tej warstwy, a komórki kolejnych warstw są pobudzane z wyjść warstw poprzedzających. Zależność na wartości wejść można zapisać w postaci macierzowej gdzie - wektor wartości poziomów aktywności (wyjść) w warstwie n,a na wyjściach komórek tej warstwy pojawiają się wartości - wektor wartości wagowych n-tej warstwy. Zauważmy, że wartości funkcji wyjścia komórek warstwy n są sygnałami wejściowymi warstwy
Równania (8.27) i (8.28) można stosować do wszystkich warstw sieci poza warstwą wejściową. Zależności określające zasady aktywacji sieci są implementowane w programie na podstawie zapisów (8.5) i (8.26). Drugim etapem procedury
wejściowe warstwy pierwszej są doprowadzane tylko do pojedynczych komórek tej warstwy, a komórki kolejnych warstw są pobudzane z wyjść warstw poprzedzających. Zależność na wartości wejść można zapisać w postaci macierzowej &lt;gap&gt; gdzie &lt;gap&gt; - wektor wartości poziomów aktywności (wyjść) w warstwie n,a na wyjściach komórek tej warstwy pojawiają się wartości &lt;gap&gt; - wektor wartości wagowych n-tej warstwy. Zauważmy, że wartości funkcji wyjścia komórek warstwy n są sygnałami wejściowymi warstwy &lt;gap&gt;<br>Równania (8.27) i (8.28) można stosować do wszystkich warstw sieci poza warstwą wejściową. Zależności określające zasady aktywacji sieci są implementowane w programie na podstawie zapisów (8.5) i (8.26). Drugim etapem procedury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego