Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
podaż pieniądza krajowego może być całkowicie kontrolowana przez bank centralny. W warunkach płynnego kursu walutowego istnieje więc możliwość prowadzenia względnie autonomicznej polityki pieniężnej, co jest niemożliwe w warunkach sztywnego kursu walutowego. Wprowadzenie systemu płynnego kursu walutowego w Polsce w maju 1995 r. (stopień płynności został jednak ograniczony do pewnych przedziałów wahań kursu) powinno przyczynić się do zwiększenia autonomii polityki pieniężnej NBP.

Efekty ekspansywnej polityki pieniężnej w warunkach płynnego kursu walutowego zilustrowano na rys. 19.26. Przyjęto, że krzywe LM są bardziej strome od krzywych BP. Załóżmy, że początkowo gospodarka znajduje się w punkcie A i państwo podejmuje ekspansywną politykę pieniężną polegającą
podaż pieniądza krajowego może być całkowicie kontrolowana przez bank centralny. W warunkach płynnego kursu walutowego istnieje więc możliwość prowadzenia względnie autonomicznej polityki pieniężnej, co jest niemożliwe w warunkach sztywnego kursu walutowego. Wprowadzenie systemu płynnego kursu walutowego w Polsce w maju 1995 r. (stopień płynności został jednak ograniczony do pewnych przedziałów wahań kursu) powinno przyczynić się do zwiększenia autonomii polityki pieniężnej NBP.<br><br>Efekty ekspansywnej polityki pieniężnej w warunkach płynnego kursu walutowego zilustrowano na rys. 19.26. Przyjęto, że krzywe LM są bardziej strome od krzywych BP. Załóżmy, że początkowo gospodarka znajduje się w punkcie A i państwo podejmuje ekspansywną politykę pieniężną polegającą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego