Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
oleju ocenia się na 0,75% masy zgorzeliny.
W hucie "Częstochowa" do oczyszczania ścieków z walcowni blach grubych zastosowano układ trzystopniowy (rys.2.12). W pierwszym stopniu ścieki oczyszczane są w hydrocyklonie wgłębnym o wydajności 1900 m3/h i część wody kierowana jest do hydrotransportu zgorzeliny. Reszta, przeznaczona do chłodzenia walcarek i rolek samotoków, doczyszczana jest w drugim stopniu w 20 hydrocyklonach ciśnieniowych i w obrotowych filtrach sitowych, umieszczonych na korpusie hydrocyklonu. Trzeci stopień oczyszczania stanowią filtry żwirowe o średnicy 3200mm. Przechodzi przez nie tylko woda przeznaczona do zbijania zgorzeliny.
Parametry technologiczne hydrocyklonów ciśnieniowych są następujące: przepływ 1400 m3/h, średnica
oleju ocenia się na 0,75% masy zgorzeliny.<br>W hucie "Częstochowa" do oczyszczania ścieków z walcowni blach grubych zastosowano układ trzystopniowy (rys.2.12). W pierwszym stopniu ścieki oczyszczane są w hydrocyklonie wgłębnym o wydajności 1900 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h i część wody kierowana jest do hydrotransportu zgorzeliny. Reszta, przeznaczona do chłodzenia walcarek i rolek samotoków, doczyszczana jest w drugim stopniu w 20 hydrocyklonach ciśnieniowych i w obrotowych filtrach sitowych, umieszczonych na korpusie hydrocyklonu. Trzeci stopień oczyszczania stanowią filtry żwirowe o średnicy 3200mm. Przechodzi przez nie tylko woda przeznaczona do zbijania zgorzeliny.<br>Parametry technologiczne hydrocyklonów ciśnieniowych są następujące: przepływ 1400 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h, średnica
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego