Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
alkalicznym i zwiększoną zawartością siarczanu wapnia.
Ścieki z walcowni
Głównym zanieczyszczeniem ścieków z walcowni jest ciężka, metaliczna zawiesina zendra. W znacznych ilościach występować mogą również oleje i smary. Metody oczyszczania dobierane są więc pod kątem usuwania tych dwóch zanieczyszczeń. Jak już wspomniano, zasadnicza masa zendry usuwana jest w kanałach pod walcarkami, a wydzielona zendra dodawana jest do wsadu. Po tej operacji pozostaje w ściekach ok. 1g/l zendry i do 30mg/l olejów.
Prosty schemat oczyszczania ścieków z walcowni zastosowano w Doniecku (rys.2.7). Ścieki zanieczyszczone zendrą przechodzą wstępne klarowanie w osadniku zgorzeliny 3 i pompą 5 podawane są do
alkalicznym i zwiększoną zawartością siarczanu wapnia.<br>&lt;tit1&gt;Ścieki z walcowni&lt;/&gt;<br>Głównym zanieczyszczeniem ścieków z walcowni jest ciężka, metaliczna zawiesina zendra. W znacznych ilościach występować mogą również oleje i smary. Metody oczyszczania dobierane są więc pod kątem usuwania tych dwóch zanieczyszczeń. Jak już wspomniano, zasadnicza masa zendry usuwana jest w kanałach pod walcarkami, a wydzielona zendra dodawana jest do wsadu. Po tej operacji pozostaje w ściekach ok. 1g/l zendry i do 30mg/l olejów.<br>Prosty schemat oczyszczania ścieków z walcowni zastosowano w Doniecku (rys.2.7). Ścieki zanieczyszczone zendrą przechodzą wstępne klarowanie w osadniku zgorzeliny 3 i pompą 5 podawane są do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego