Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
oczyszczania. Jak widać, technologia produkcji rzutuje bezpośrednio na ilość i jakość ścieków. Odlane w stalowni wlewki przekazywane są jeszcze w stanie gorącym do walcowni. W walcowniach gorących kęsiska wsadowe nagrzewa się do temperatury walcowania, przepuszcza przez komorę zbijania zgorzeliny wodą o bardzo wysokim ciśnieniu (8,012,0MPa) i podaje na walcarki. Po przejściu przez układ kilkunastu walcarek z kęsisk otrzymuje się kształtowniki [45]. Woda, używana najczęściej w obiegu otwartym, zanieczyszcza się zendrą oraz olejami i tłuszczami. Ilość zendry przedostającej się do ścieków wynosi 35% przerobu walcowni. Większość zendry zatrzymywana jest bezpośrednio na stanowiskach obróbczych i używana jako wsad do pieca. Zendra
oczyszczania. Jak widać, technologia produkcji rzutuje bezpośrednio na ilość i jakość ścieków. Odlane w stalowni wlewki przekazywane są jeszcze w stanie gorącym do walcowni. W walcowniach gorących kęsiska wsadowe nagrzewa się do temperatury walcowania, przepuszcza przez komorę zbijania zgorzeliny wodą o bardzo wysokim ciśnieniu (8,012,0MPa) i podaje na walcarki. Po przejściu przez układ kilkunastu walcarek z kęsisk otrzymuje się kształtowniki [45]. Woda, używana najczęściej w obiegu otwartym, zanieczyszcza się zendrą oraz olejami i tłuszczami. Ilość zendry przedostającej się do ścieków wynosi 35% przerobu walcowni. Większość zendry zatrzymywana jest bezpośrednio na stanowiskach obróbczych i używana jako wsad do pieca. Zendra
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego