Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
odbioru np. o kąt 45&730; od pionu i oddalamy się od wyznaczonej uprzednio trasy przewodu w kierunku od niej prostopadłym tak długo, dopóki natężenie sygnału w słuchawkach ponownie nie spadnie do minimum (miejsce B na rys. 2.82). Ta płaszczyzna odbioru jest bowiem znowu styczna do powierzchni falowej mającej kształt walcowy. Ponieważ obraliśmy kąt pochylenia równy 45&730;, wyznaczona w ten sposób odległość l, jak widać z rys. 2.83, jest równa głębokości g powiększonej o wartość poprawki a. Zatem głębokość położenia przewodu wynosi


Sposoby wzbudzania prądów zmiennych w szukanych przewodach mogą być dwojakiego rodzaju: galwaniczne i indukcyjne. Metoda galwaniczna wymaga łączenia
odbioru np. o kąt 45&730; od pionu i oddalamy się od wyznaczonej uprzednio trasy przewodu w kierunku od niej prostopadłym tak długo, dopóki natężenie sygnału w słuchawkach ponownie nie spadnie do minimum (miejsce &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt; na rys. 2.82). Ta płaszczyzna odbioru jest bowiem znowu styczna do powierzchni falowej mającej kształt walcowy. Ponieważ obraliśmy kąt pochylenia równy 45&730;, wyznaczona w ten sposób odległość &lt;HI rend="italic"&gt;l&lt;/HI&gt;, jak widać z rys. 2.83, jest równa głębokości &lt;HI rend="italic"&gt;g&lt;/HI&gt; powiększonej o wartość poprawki &lt;HI rend="italic"&gt;a&lt;/HI&gt;. Zatem głębokość położenia przewodu wynosi<br>&lt;gap&gt;<br><br>Sposoby wzbudzania prądów zmiennych w szukanych przewodach mogą być dwojakiego rodzaju: galwaniczne i indukcyjne. Metoda galwaniczna wymaga łączenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego