Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
biologicznych, zawiera komory. Artykułowanie mowy ludzkiej następuje również w komorach, takich jak: jama ustna, jama nosowa i język. Komory mogą mieć różne skomplikowane kształty. Ze względu na klarowność analizy oraz fakt, że większość nawet bardzo złożonych kształtów daje się aproksymować bardziej prostymi kształtami, wygodnie jest posługiwać się komorami elementarnymi, tzn. walcowymi o przekroju kołowym, kulistymi lub prostopadłościennymi. Komorę walcową tworzy rura, która może być z obu stron otwarta lub zamknięta bądź zamknięta tylko z jednej strony. W komorze walcowej mogą powstawać i istnieć, niezależnie od siebie, dwa rodzaje drgań poprzeczne i podłużne. Częstotliwość drgań podłużnych rury zamkniętej na obydwu końcach i
biologicznych, zawiera komory. Artykułowanie mowy ludzkiej następuje również w komorach, takich jak: jama ustna, jama nosowa i język. Komory mogą mieć różne skomplikowane kształty. Ze względu na klarowność analizy oraz fakt, że większość nawet bardzo złożonych kształtów daje się aproksymować bardziej prostymi kształtami, wygodnie jest posługiwać się komorami elementarnymi, tzn. walcowymi o przekroju kołowym, kulistymi lub prostopadłościennymi. Komorę walcową tworzy rura, która może być z obu stron otwarta lub zamknięta bądź zamknięta tylko z jednej strony. W komorze walcowej mogą powstawać i istnieć, niezależnie od siebie, dwa rodzaje drgań poprzeczne i podłużne. Częstotliwość drgań podłużnych rury zamkniętej na obydwu końcach i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego