Typ tekstu: Książka
Autor: Myślińska Elżbieta
Tytuł: Laboratoryjne badania gruntów
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1992
badanie na następnej kulce gruntu.

9. Czynności wałeczkowania kolejnych kulek gruntu powtarza się tyle razy, aby w dwóch naczynkach wagowych zebrać co najmniej 5-7 g gruntu.

10. Naczynka z wałeczkami waży się mmt i suszy w suszarce w temperaturze 105-110oC do stałej masy mst.

11. Wilgotność próbki (popękanych wałeczków) oznacza się zgodnie z rozdz. III. Uzyskane wyniki wpisuje się na specjalny formularz (zał. na końcu).

12. Oznaczona wilgotność jest wartością granicy plastyczności:

13. Za wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną z obu oznaczeń wilgotności, jeśli ich różnica nie przekracza 10% wartości średniej. Jeśli różnica między otrzymanymi wynikami jest większa
badanie na następnej kulce gruntu.<br><br>9. Czynności &lt;orig&gt;wałeczkowania&lt;/&gt; kolejnych kulek gruntu powtarza się tyle razy, aby w dwóch naczynkach wagowych zebrać co najmniej 5-7 g gruntu.<br><br>10. Naczynka z wałeczkami waży się mmt i suszy w suszarce w temperaturze 105-110oC do stałej masy mst.<br><br>11. Wilgotność próbki (popękanych wałeczków) oznacza się zgodnie z rozdz. III. Uzyskane wyniki wpisuje się na specjalny formularz (zał. na końcu).<br><br>12. Oznaczona wilgotność jest wartością granicy plastyczności: &lt;gap&gt;<br><br>13. Za wynik ostateczny przyjmuje się średnią arytmetyczną z obu oznaczeń wilgotności, jeśli ich różnica nie przekracza 10% wartości średniej. Jeśli różnica między otrzymanymi wynikami jest większa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego