Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
rynku kapitałowego. Rynek pozagiełdowy to rynek, na którym transakcje instrumentami o charakterze kapitałowym dokonywane są bezpośrednio między instytucjami finansowymi (głównie biurami maklerskimi). Rynek giełdowy różni się od rynku pozagiełdowego znacznie większymi gwarancjami dla inwestorów.
Z punktu widzenia waluty wykorzystywanej przy transakcjach finansowych rynki dzieli się na rynek instrumentów denominowanych w walucie krajowej i rynek walutowy (dewizowy). Od końca lat pięćdziesiątych rozwijają się też tzw. eurorynki, tj. rynki, na których przedmiotem transakcji są instrumenty finansowe wyrażone w walutach innych niż waluta państwa, na którego terytorium zachodzi dana transakcja. Z kolei w ramach tak ogólnie określonego eurorynku można wyróżnić jego dwa podstawowe segmenty
rynku kapitałowego. Rynek pozagiełdowy to rynek, na którym transakcje instrumentami o charakterze kapitałowym dokonywane są bezpośrednio między instytucjami finansowymi (głównie biurami maklerskimi). Rynek giełdowy różni się od rynku pozagiełdowego znacznie większymi gwarancjami dla inwestorów.<br>Z punktu widzenia waluty wykorzystywanej przy transakcjach finansowych rynki dzieli się na rynek instrumentów denominowanych w walucie krajowej i rynek walutowy (dewizowy). Od końca lat pięćdziesiątych rozwijają się też tzw. eurorynki, tj. rynki, na których przedmiotem transakcji są instrumenty finansowe wyrażone w walutach innych niż waluta państwa, na którego terytorium zachodzi dana transakcja. Z kolei w ramach tak ogólnie określonego eurorynku można wyróżnić jego dwa podstawowe segmenty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego