Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
dłuższy - w przypadku finansowania większych przedsięwzięć
inwestycyjnych.
okres karencji - w spłacie kapitału - na okres realizacji inwestycji.
wykorzystanie - w drodze bezpośredniej zapłaty przez Bank dostawcy zagranicznemu, w formie uzgodnionej z Bankiem.
oprocentowanie
* dla kredytów na okres do 12 miesięcy - wg stałej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytu w walucie kredytu, na okres odpowiadający (lub najbardziej zbliżony) do okresu kredytowania,
* dla kredytów na okres powyżej 12 miesięcy - wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytów 6-miesięcznych w walucie kredytu, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1- 4%.
odsetki od zadłużenia przeterminowanego - naliczane za okres tego zadłużenia
dłuższy - w przypadku finansowania większych przedsięwzięć<br>inwestycyjnych.<br>okres karencji - w spłacie kapitału - na okres realizacji inwestycji.<br>wykorzystanie - w drodze bezpośredniej zapłaty przez Bank dostawcy zagranicznemu, w formie uzgodnionej z Bankiem.<br>oprocentowanie<br>* dla kredytów na okres do 12 miesięcy - wg stałej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytu w walucie kredytu, na okres odpowiadający (lub najbardziej zbliżony) do okresu kredytowania,<br>* dla kredytów na okres powyżej 12 miesięcy - wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytów 6-miesięcznych w walucie kredytu, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1- 4%.<br>odsetki od zadłużenia przeterminowanego - naliczane za okres tego zadłużenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego