Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
kredytów na okres do 12 miesięcy - wg stałej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytu w walucie kredytu, na okres odpowiadający (lub najbardziej zbliżony) do okresu kredytowania,
* dla kredytów na okres powyżej 12 miesięcy - wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytów 6-miesięcznych w walucie kredytu, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1- 4%.
odsetki od zadłużenia przeterminowanego - naliczane za okres tego zadłużenia, według stawki oprocentowania podwyższonej o 6%.
pozostałe koszty
prowizja za przygotowanie umowy
-1 % kwoty udzielonego kredytu, płatna po podpisaniu umowy (w ciągu 7 dni)
- prowizja od zaangażowania - pobierana w przypadku nieterminowego wykorzystania
kredytów na okres do 12 miesięcy - wg stałej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytu w walucie kredytu, na okres odpowiadający (lub najbardziej zbliżony) do okresu kredytowania,<br>* dla kredytów na okres powyżej 12 miesięcy - wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stawki LIBOR dla depozytów 6-miesięcznych w walucie kredytu, powiększonej o marżę Banku w wysokości 1- 4%.<br>odsetki od zadłużenia przeterminowanego - naliczane za okres tego zadłużenia, według stawki oprocentowania podwyższonej o 6%.<br>pozostałe koszty<br>prowizja za przygotowanie umowy<br>-1 % kwoty udzielonego kredytu, płatna po podpisaniu umowy (w ciągu 7 dni)<br>- prowizja od zaangażowania - pobierana w przypadku nieterminowego wykorzystania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego