Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
do ewidencji działalności gospodarczej
- trzy ostatnie deklaracje podatkowe


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY PKO
marzec '95
Oszczędnościowy rachunek walutowy "A"
Rachunki walutowe "A" są to rachunki w walutach wymienialnych prowadzone dla osób stale
zamieszkałych w Polsce. Wypłaty z rachunku są dokonywane stosownie do życzenia klienta:
- w walucie rachunku,
- w innej walucie wymienialnej lub
- w złotych *.
Duża liczba placówek PKO prowadzących rachunki walutowe pozwala wybrać klientom placówkę działającą najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Wkłady na rachunki walutowe można wnosić w formie płatnych na każde żądanie lub w formie lokat terminowych na 3, 6, 12 miesięcy i w różnych walutach wymienialnych. Na życzenie klienta
do ewidencji działalności gospodarczej<br>- trzy ostatnie deklaracje podatkowe&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="bank"&gt;<br>&lt;tit&gt;POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY PKO&lt;/&gt;<br>marzec '95<br>&lt;tit&gt;Oszczędnościowy rachunek walutowy "A"&lt;/&gt;<br>Rachunki walutowe "A" są to rachunki w walutach wymienialnych prowadzone dla osób stale<br>zamieszkałych w Polsce. Wypłaty z rachunku są dokonywane stosownie do życzenia klienta:<br>- w walucie rachunku,<br>- w innej walucie wymienialnej lub<br>- w złotych *.<br>Duża liczba placówek PKO prowadzących rachunki walutowe pozwala wybrać klientom placówkę działającą najbliżej ich miejsca zamieszkania.<br>Wkłady na rachunki walutowe można wnosić w formie płatnych na każde żądanie lub w formie lokat terminowych na 3, 6, 12 miesięcy i w różnych walutach wymienialnych. Na życzenie klienta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego