Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub zwolnieniu od podatku - w przypadku jeżeli kwota przypadająca jednej osobie przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn.
§ 36
1. Oddział PKO-bp prowadzący rachunek jest zobowiązany wypłacić po śmierci posiadacza rachunku kwotę odpowiadającą kosztom jego pogrzebu do wysokości i w walucie wynikającej z przedłożonych rachunków. Zwrot kosztów pogrzebu jest dokonywany w takim zakresie, w jakim pogrzeb odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku.
2. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku jest dokonywana na rzecz osoby, na którą wystawiono rachunki, po przedłożeniu:
1) aktu zgonu posiadacza rachunku,
2) oryginałów rachunków stwierdzających
z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub zwolnieniu od podatku - w przypadku jeżeli kwota przypadająca jednej osobie przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn.<br>§ 36<br>1. Oddział PKO-bp prowadzący rachunek jest zobowiązany wypłacić po śmierci posiadacza rachunku kwotę odpowiadającą kosztom jego pogrzebu do wysokości i w walucie wynikającej z przedłożonych rachunków. Zwrot kosztów pogrzebu jest dokonywany w takim zakresie, w jakim pogrzeb odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku.<br>2. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku jest dokonywana na rzecz osoby, na którą wystawiono rachunki, po przedłożeniu:<br>1) aktu zgonu posiadacza rachunku, <br>2) oryginałów rachunków stwierdzających
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego