Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o prowadzeniu rachunków bankowych
Rok: 2000
1. W powiązaniu z SUPERKONTEM PKO-bp może prowadzić rachunki w walutach wymienialnych określonych w uchwale Zarządu PKO-bp.
2. W przypadku wpłaty na rachunek walutowy prowadzony w powiązaniu z SUPERKONTEM waluty wymienialnej, w której PKO-bp prowadzi rachunki walutowe, oddział PKO-bp otwiera rachunek płatny na żądanie w otrzymanej walucie.
3. PKO-bp przelicza na walutę polską wpłaty bezgotówkowe:
1) dokonane w walucie wymienialnej na SUPERKONTO,
2) dokonane na rachunek walutowy prowadzony w powiązaniu z SUPERKONTEM w walucie wymienialnej, w której PKO-bp nie prowadzi rachunków walutowych.
§ 55
Szczegółowe warunki prowadzenia rachunków. w walutach wymienialnych określają regulaminy prowadzenia rachunków oszczędnościowych
1. W powiązaniu z SUPERKONTEM PKO-bp może prowadzić rachunki w walutach wymienialnych określonych w uchwale Zarządu PKO-bp.<br>2. W przypadku wpłaty na rachunek walutowy prowadzony w powiązaniu z SUPERKONTEM waluty wymienialnej, w której PKO-bp prowadzi rachunki walutowe, oddział PKO-bp otwiera rachunek płatny na żądanie w otrzymanej walucie.<br>3. PKO-bp przelicza na walutę polską wpłaty bezgotówkowe:<br>1) dokonane w walucie wymienialnej na SUPERKONTO, <br>2) dokonane na rachunek walutowy prowadzony w powiązaniu z SUPERKONTEM w walucie wymienialnej, w której PKO-bp nie prowadzi rachunków walutowych.<br>§ 55<br>Szczegółowe warunki prowadzenia rachunków. w walutach wymienialnych określają regulaminy prowadzenia rachunków oszczędnościowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego