Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy bankowe
Rok: 2003
spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej. Do chwili ustanowienia hipoteki bank przyjmuje, jako przejściową formę zabezpieczenia, ubezpieczenie spłaty pożyczki.
Spłata pożyczki
Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych:
malejących lub annuitetowych (równych) - w przypadku pożyczki udzielonej w złotych polskich;
malejących - w przypadku pożyczki udzielonej w walucie wymienialnej.
W okresie spłaty pożyczki możliwe jest zawieszenie spłaty jednej raty miesięcznej w ciągu roku, bez dodatkowych opłat.
PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Linia bezpłatna: 0-800 120 139
Internet:www.pkobp.pl


KARTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Świat kart biznesowych
PKO BANK POLSKI Blisko Ciebie
Z kartą pewniej w świecie
spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej. Do chwili ustanowienia hipoteki bank przyjmuje, jako przejściową formę zabezpieczenia, ubezpieczenie spłaty pożyczki.<br>Spłata pożyczki<br>Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych:<br>malejących lub annuitetowych (równych) - w przypadku pożyczki udzielonej w złotych polskich;<br>malejących - w przypadku pożyczki udzielonej w walucie wymienialnej.<br>W okresie spłaty pożyczki możliwe jest zawieszenie spłaty jednej raty miesięcznej w ciągu roku, bez dodatkowych opłat.<br>&lt;name type="org"&gt;PKO BANK POLSKI&lt;/&gt; SPÓŁKA AKCYJNA<br>Linia bezpłatna: 0-800 120 139<br>Internet:www.pkobp.pl&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="credit"&gt;<br>&lt;intro&gt;KARTY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH<br>Świat kart biznesowych&lt;/&gt;<br>&lt;name type="org"&gt;PKO BANK POLSKI&lt;/&gt; Blisko Ciebie<br>Z kartą pewniej w świecie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego