Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2003
dowolnym czasie, natomiast z rachunku terminowego i rachunku lokaty terminowej dopiero po upływie zadeklarowanego w umowie okresu. Zerwanie umowy i wcześniejsze podjęcie wkładu z rachunku terminowego lub lokaty terminowej oznacza obniżenie odsetek.
Forma wypłaty z rachunku jest zgodna z życzeniem klienta:
- w walucie, w której rachunek jest prowadzony;
- w innej walucie wymienialnej, w której PKO Bank Polski prowadzi RACHUNKI WALUTOWE C;
- w walucie polskiej.
Przy wypłacie w innej walucie niż waluta rachunku lub w walucie polskiej do przeliczeń stosowane są kursy kupna/sprzedaży określane przez PKO Bank Polski .
Na życzenie posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika bank wydaje odpłatne zaświadczenie uprawniające do
dowolnym czasie, natomiast z rachunku terminowego i rachunku lokaty terminowej dopiero po upływie zadeklarowanego w umowie okresu. Zerwanie umowy i wcześniejsze podjęcie wkładu z rachunku terminowego lub lokaty terminowej oznacza obniżenie odsetek.<br>Forma wypłaty z rachunku jest zgodna z życzeniem klienta:<br>- w walucie, w której rachunek jest prowadzony;<br>- w innej walucie wymienialnej, w której &lt;name type="org"&gt;PKO Bank Polski&lt;/&gt; prowadzi RACHUNKI WALUTOWE C;<br>- w walucie polskiej.<br>Przy wypłacie w innej walucie niż waluta rachunku lub w walucie polskiej do przeliczeń stosowane są kursy kupna/sprzedaży określane przez &lt;name type="org"&gt;PKO Bank Polski&lt;/&gt; .<br>Na życzenie posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika bank wydaje odpłatne zaświadczenie uprawniające do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego