Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
według kursu obliczonego na podstawie "parytetu siły nabywczej", który jest lepszą miarą tego rodzaju obliczeń, stosunek ten wynosił 35-37 procent. Co ważniejsze, tempo przyrostu PKB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższych latach w wyrażeniu dolarowym będzie prawdopodobnie wyższe niż się na ogół uważa, nie tylko z powodu aprecjacji walut narodowych, ale i ze względu na stopniowe wchłanianie "szarej strefy". Można więc oczekiwać, że w roku 2000 PKB na głowę osiągnie w Polsce poziom 50-55 procent dochodu Unii (według parytetu siły nabywczej). Taka różnica nie powinna stanowić zasadniczej przeszkody w uzyskaniu członkostwa. Warto przypomnieć, że gdy Grecja i Hiszpania
według kursu obliczonego na podstawie "parytetu siły nabywczej", który jest lepszą miarą tego rodzaju obliczeń, stosunek ten wynosił 35-37 procent. Co ważniejsze, tempo przyrostu PKB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższych latach w wyrażeniu dolarowym będzie prawdopodobnie wyższe niż się na ogół uważa, nie tylko z powodu <orig>aprecjacji</> walut narodowych, ale i ze względu na stopniowe wchłanianie "szarej strefy". Można więc oczekiwać, że w roku 2000 PKB na głowę osiągnie w Polsce poziom 50-55 procent dochodu Unii (według parytetu siły nabywczej). Taka różnica nie powinna stanowić zasadniczej przeszkody w uzyskaniu członkostwa. Warto przypomnieć, że gdy Grecja i Hiszpania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego