Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 03.7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
już spłacają inne kredyty.
Odsetki są zasadniczą częścią kosztów kredytu (ale należy jeszcze pamiętać o prowizjach i dodatkowych kosztach zawarcia umowy). Należy precyzyjnie określić zasady ich ustalania - dzięki temu można przewidzieć ewentualne podwyżki oprocentowania. Jak twierdzą specjaliści, najlepiej jeśli stopa procentowa kredytu zostanie określona na podstawie stawki międzybankowej LIBOR dla walut obcych (stawka proc. depozytów na rynku międzybankowym w Londynie) i WIBOR dla złotego (stawka proc. dla walut na rynku międzybankowym w Warszawie). Do tej stawki doliczana jest stała marża banku. Część banków samodzielnie określa stopę procentową, zasady ich ustalania nie są podawane do wiadomości publicznej.
Dodatkowe koszty to: prowizje za
już spłacają inne kredyty.<br>Odsetki są zasadniczą częścią kosztów kredytu (ale należy jeszcze pamiętać o prowizjach i dodatkowych kosztach zawarcia umowy). Należy precyzyjnie określić zasady ich ustalania - dzięki temu można przewidzieć ewentualne podwyżki oprocentowania. Jak twierdzą specjaliści, najlepiej jeśli stopa procentowa kredytu zostanie określona na podstawie stawki międzybankowej LIBOR dla walut obcych (stawka proc. depozytów na rynku międzybankowym w Londynie) i WIBOR dla złotego (stawka proc. dla walut na rynku międzybankowym w Warszawie). Do tej stawki doliczana jest stała marża banku. Część banków samodzielnie określa stopę procentową, zasady ich ustalania nie są podawane do wiadomości publicznej.<br>Dodatkowe koszty to: prowizje za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego