Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
granicami kraju na potrzeby produkcji i usług realizowanych w kraju.
O kredyt mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, które posiadają (lub otworzą) rachunek w Banku Pekao SA.
Kontrakt (zamówienie, umowa) z dostawcą zagranicznym stanowi podstawę udzielenia kredytu.
Kredyt może finansować do 85% kwoty kontraktu.
Warunki udzielania kredytu
waluta kredytu - pięć podstawowych walut wymienialnych (dolar amerykański, marka niemiecka, funt brytyjski, frank francuski, frank szwajcarski).
okres kredytowania - do 3 lat lub dłuższy - w przypadku finansowania większych przedsięwzięć
inwestycyjnych.
okres karencji - w spłacie kapitału - na okres realizacji inwestycji.
wykorzystanie - w drodze bezpośredniej zapłaty przez Bank dostawcy zagranicznemu, w formie uzgodnionej z Bankiem.
oprocentowanie
* dla kredytów
granicami kraju na potrzeby produkcji i usług realizowanych w kraju.<br>O kredyt mogą ubiegać się podmioty gospodarcze, które posiadają (lub otworzą) rachunek w Banku Pekao SA.<br>Kontrakt (zamówienie, umowa) z dostawcą zagranicznym stanowi podstawę udzielenia kredytu.<br>Kredyt może finansować do 85% kwoty kontraktu.<br>Warunki udzielania kredytu<br>waluta kredytu - pięć podstawowych walut wymienialnych (dolar amerykański, marka niemiecka, funt brytyjski, frank francuski, frank szwajcarski).<br>okres kredytowania - do 3 lat lub dłuższy - w przypadku finansowania większych przedsięwzięć<br>inwestycyjnych.<br>okres karencji - w spłacie kapitału - na okres realizacji inwestycji.<br>wykorzystanie - w drodze bezpośredniej zapłaty przez Bank dostawcy zagranicznemu, w formie uzgodnionej z Bankiem.<br>oprocentowanie<br>* dla kredytów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego