Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
na wypadek jego śmierci,

- realizacja testamentu lub zapisu testamentowego,
- zadysponowanie saldem w ciągu trzech dni po upływie okresu umownego

Jeśli saldo rachunku terminowego ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonego minimum, to bank uzna rachunek za płatny na żądanie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmniejszenie nie nastąpiło w wyniku naruszenia umowy lub zmiany kursów walut. W takim przypadku pozostała kwota jest prowadzona na dotychczasowych warunkach do końca okresu umownego.
Zmniejszenie salda rachunku awista poniżej minimum ustalonego dla tego rachunku powoduje naliczenie odsetek na dzień dyspozycji. Jeśli nie spowoduje to wzrostu salda do wymaganego minimum - rachunek podlega likwidacji a jego saldo zostaje przekazane na nieoprocentowane konto
na wypadek jego śmierci,<br><br>- realizacja testamentu lub zapisu testamentowego,<br>- zadysponowanie saldem w ciągu trzech dni po upływie okresu umownego<br><br>Jeśli saldo rachunku terminowego ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonego minimum, to bank uzna rachunek za płatny na żądanie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmniejszenie nie nastąpiło w wyniku naruszenia umowy lub zmiany kursów walut. W takim przypadku pozostała kwota jest prowadzona na dotychczasowych warunkach do końca okresu umownego.<br>Zmniejszenie salda rachunku awista poniżej minimum ustalonego dla tego rachunku powoduje naliczenie odsetek na dzień dyspozycji. Jeśli nie spowoduje to wzrostu salda do wymaganego minimum - rachunek podlega likwidacji a jego saldo zostaje przekazane na nieoprocentowane konto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego