Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
pojazdu nie mogą przekraczać 10% sumy ubezpieczenia pojazdu.
Holowanie pojazdu wymaga uzgodnienia z PZU lub jego zagranicznym przedstawicielem.
§ 23.1. Odszkodowanie płatne jest w złotych polskich.
2. Jeżeli w związku ze szkodą powstałą poza granicami RP zostały poniesione wydatki w walucie obcej, odszkodowanie określane jest w złotych według średniego kursu walut NBP z daty ustalania odszkodowania.
§ 24.1. Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w §§ 19-23, PZU zwraca uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia koszty:
1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej,
2) działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się
pojazdu nie mogą przekraczać 10% sumy ubezpieczenia pojazdu.<br>Holowanie pojazdu wymaga uzgodnienia z PZU lub jego zagranicznym przedstawicielem.<br>§ 23.1. Odszkodowanie płatne jest w złotych polskich.<br>2. Jeżeli w związku ze szkodą powstałą poza granicami RP zostały poniesione wydatki w walucie obcej, odszkodowanie określane jest w złotych według średniego kursu walut NBP z daty ustalania odszkodowania.<br>§ 24.1. Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w §§ 19-23, PZU zwraca uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia koszty:<br>1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, <br>2) działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego