Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
przekraczają w złotych równowartość 200 USD.
3. Zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego na pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, zakupu leków czy środków opatrunkowych następuje po powrocie do kraju, w złotych.
4. Przeliczenie na złote poniesionych w walutach obcych kosztów i wydatków związanych z leczeniem, podlegającym ochronie ubezpieczeniowej, następuje wg. kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.
5. Odszkodowania lub świadczenia wypłacane są w ciągu 30 dni od daty wpływu do TUiR WARTA dowodów umożliwiających ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania lub świadczenia.
§ 17
W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia zawarte w § 45 do § 50

C. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Na
przekraczają w złotych równowartość 200 USD.<br>3. Zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego na pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, zakupu leków czy środków opatrunkowych następuje po powrocie do kraju, w złotych.<br>4. Przeliczenie na złote poniesionych w walutach obcych kosztów i wydatków związanych z leczeniem, podlegającym ochronie ubezpieczeniowej, następuje wg. kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.<br>5. Odszkodowania lub świadczenia wypłacane są w ciągu 30 dni od daty wpływu do TUiR WARTA dowodów umożliwiających ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania lub świadczenia.<br>§ 17 <br>W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia zawarte w § 45 do § 50<br><br>C. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE<br>Na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego