Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
w § 38 ust. 1, a która jest górną granicą odpowiedzialności TUiR WARTA.
3. Za podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się wartość rzeczy określoną według cen obowiązujących w handlu w dniu ustalenia odszkodowania.
4. Do ustalenia wysokości odszkodowania w złotych za przedmioty zakupione za waluty obce stosuje się średni kurs walut obcych ustalony przez NBP, obowiązujący w dniu ustalenia odszkodowania.
5. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty wpływu do TUiR WARTA dokumentów umożliwiających ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania.
6. W razie niemożności wypłaty odszkodowania w terminie określonym w ust. 5, TUiR WARTA obowiązana jest - jeżeli co do zasady
w § 38 ust. 1, a która jest górną granicą odpowiedzialności TUiR WARTA.<br>3. Za podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się wartość rzeczy określoną według cen obowiązujących w handlu w dniu ustalenia odszkodowania.<br>4. Do ustalenia wysokości odszkodowania w złotych za przedmioty zakupione za waluty obce stosuje się średni kurs walut obcych ustalony przez NBP, obowiązujący w dniu ustalenia odszkodowania.<br>5. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty wpływu do TUiR WARTA dokumentów umożliwiających ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania.<br>6. W razie niemożności wypłaty odszkodowania w terminie określonym w ust. 5, TUiR WARTA obowiązana jest - jeżeli co do zasady
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego