Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
S.A. jest dokonywana wyłącznie na zlecenie jego przedstawiciela. Zlecenie nie jest wymagane, jeśli koszt naprawy nie przekracza równowartości 500 USD.
2. Zwrot kosztów naprawy prowizorycznej pojazdu za granicą następuje w Polsce w złotych na podstawie imiennych, oryginalnych rachunków. TUiR PARTNER S.A. ustala kwotę do zwrotu według średniego kursu walut w NBP z dnia ustalenia odszkodowania.
§ 21
1. Z ustalonego odszkodowania TUiR PARTNER SA. potrąca udział własny ubezpieczonego, który wynosi:

1) przy pierwszej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 5% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł,
2) przy drugiej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 15% wysokości szkody
S.A. jest dokonywana wyłącznie na zlecenie jego przedstawiciela. Zlecenie nie jest wymagane, jeśli koszt naprawy nie przekracza równowartości 500 USD.<br>2. Zwrot kosztów naprawy prowizorycznej pojazdu za granicą następuje w Polsce w złotych na podstawie imiennych, oryginalnych rachunków. TUiR PARTNER S.A. ustala kwotę do zwrotu według średniego kursu walut w NBP z dnia ustalenia odszkodowania.<br>§ 21<br>1. Z ustalonego odszkodowania TUiR PARTNER SA. potrąca udział własny ubezpieczonego, który wynosi:<br>&lt;page nr=13&gt;<br>1) przy pierwszej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 5% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł, <br>2) przy drugiej szkodzie w czasie trwania okresu ubezpieczenia 15% wysokości szkody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego