Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
się z koniecznością poniesienia dużych kosztów. Trzeba będzie przystosować urządzenia kasowe do nowych warunków lub je zmienić. Przykładowo, w Niemczech tylko 1/7 ogólnej liczby 700tys. kas jest przystosowana do wykonywania operacji w dwóch lub większej liczbie walut. Kasy muszą być przystosowane do takich przeliczeń na wstępny okres równoległego występowania walut krajowych i euro.
W związku z tym lobbies handlowe w niektórych krajach starają się wywierać wpływ na swe rządy, aby ten przejściowy okres skrócić do minimum.
Sprawą wprowadzenia euro zainteresowały się także organizacje konsumenckie w krajach Unii Europejskiej. Będą one starały się nie dopuścić do tego, aby firmy handlowe i
się z koniecznością poniesienia dużych kosztów. Trzeba będzie przystosować urządzenia kasowe do nowych warunków lub je zmienić. Przykładowo, w Niemczech tylko 1/7 ogólnej liczby 700tys. kas jest przystosowana do wykonywania operacji w dwóch lub większej liczbie walut. Kasy muszą być przystosowane do takich przeliczeń na wstępny okres równoległego występowania walut krajowych i euro.<br>W związku z tym lobbies handlowe w niektórych krajach starają się wywierać wpływ na swe rządy, aby ten przejściowy okres skrócić do minimum.<br>Sprawą wprowadzenia euro zainteresowały się także organizacje konsumenckie w krajach Unii Europejskiej. Będą one starały się nie dopuścić do tego, aby firmy handlowe i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego