Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
oraz z osobnej czytelni. Powierzchnia tych pomieszczeń nie może być mniejsza od zaspokajającej potrzeby czytelnicze powierzchni dla planowanej liczby uczniów szkoły;
b) Pomieszczenia biblioteczne winny posiadać niekrępujący dostęp, a jednocześnie nie mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z lokalem o dużym nasileniu hałasu (np. sale gimnastyczne, sale muzyczne, świetlice, pracownie warsztatowe itp.);
c) Oświetlenie pomieszczeń bibliotecznych winno spełniać postulat zapewnienia użytkownikom biblioteki optymalnego oświetlenia naturalnego i sztucznego, zgodnie z przepisami bhp.;
d) Pomieszczenia biblioteki szkolnej nie mogą pełnić równocześnie innych funkcji, tzn. nie należy organizować tam stałych zajęć lekcyjnych (np. w godzinach, kiedy czytelnia biblioteczna jest nieczynna), zebrań nauczycielskich czy zajęć
oraz z osobnej czytelni. Powierzchnia tych pomieszczeń nie może być mniejsza od zaspokajającej potrzeby czytelnicze powierzchni dla planowanej liczby uczniów szkoły; &lt;page nr=227&gt;<br>b) Pomieszczenia biblioteczne winny posiadać niekrępujący dostęp, a jednocześnie nie mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z lokalem o dużym nasileniu hałasu (np. sale gimnastyczne, sale muzyczne, świetlice, pracownie warsztatowe itp.);<br>c) Oświetlenie pomieszczeń bibliotecznych winno spełniać postulat zapewnienia użytkownikom biblioteki optymalnego oświetlenia naturalnego i sztucznego, zgodnie z przepisami bhp.;<br>d) Pomieszczenia biblioteki szkolnej nie mogą pełnić równocześnie innych funkcji, tzn. nie należy organizować tam stałych zajęć lekcyjnych (np. w godzinach, kiedy czytelnia biblioteczna jest nieczynna), zebrań nauczycielskich czy zajęć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego