Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
jego byli Karol Poznański, Franciszek Kollat, Jan Baliński-Jundziłł i Kazimierz Sokołowski. Każdy z nich otrzymał po 24 udziały jednofuntowe, 4 akcje otrzymali z urzędu adwokaci zakładający spółkę. Kapitałem początkowym spółki było 7.249 funtów pożyczonych z Komitetu Obywatelskiego, z czasem wysokość pożyczki urosła do 70.000.
70.000 nominalnie wart jest Polcit, spółka z ograniczoną do 100 funtów odpowiedzialnością. Pieniądze ulokowano w nieruchomościach, które ocenia się w bilansie na 58.660 funtów, w tym Antokol 10, 555 i Weymouth Street 8.300. Razem Polcit posiada sześć nieruchomości, z których cztery są wynajęte i przynoszą dochód; w roku 1962 czysty dochód
jego byli Karol Poznański, Franciszek Kollat, Jan Baliński-Jundziłł i Kazimierz Sokołowski. Każdy z nich otrzymał po 24 udziały jednofuntowe, 4 akcje otrzymali z urzędu adwokaci zakładający spółkę. Kapitałem początkowym spółki było 7.249 funtów pożyczonych z Komitetu Obywatelskiego, z czasem wysokość pożyczki urosła do 70.000.<br>70.000 nominalnie wart jest Polcit, spółka z ograniczoną do 100 funtów odpowiedzialnością. Pieniądze ulokowano w nieruchomościach, które ocenia się w bilansie na 58.660 funtów, w tym Antokol 10, 555 i Weymouth Street 8.300. Razem Polcit posiada sześć nieruchomości, z których cztery są wynajęte i przynoszą dochód; w roku 1962 czysty dochód
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego