Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
x-y-z oraz na powierzchni gruntu przedstawiono poglądowo na rysunku 8.3. Izolinie stężeń przygruntowych powstają

wskutek przecięcia się powierzchni ograniczającej przestrzeń, w której stężenie jest większe od wybranej wartości Si , z powierzchnią gruntu. W układzie współrzędnych x-y-S (rys. 8.4) wartości stężeń Sxy , obliczone dla wybranej wartości parametru z (np. poziom gruntu, z=0) i określonej sytuacji meteorologicznej, układają się na powierzchni z maksimum Sm w odległości zależnej od H i sytuacji meteorologicznej.
Podczas ocen jakości powietrza w otoczeniu emitora dotyczących roku lub sezonu należy uwzględnić zmienność warunków meteorologicznych. Obliczenia wykonuje się dla trzydziestu sześciu sytuacji meteorologicznych
x-y-z oraz na powierzchni gruntu przedstawiono poglądowo na rysunku 8.3. Izolinie stężeń przygruntowych powstają<br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>wskutek przecięcia się powierzchni ograniczającej przestrzeń, w której stężenie jest większe od wybranej wartości Si , z powierzchnią gruntu. W układzie współrzędnych x-y-S (rys. 8.4) wartości stężeń Sxy , obliczone dla wybranej wartości parametru z (np. poziom gruntu, z=0) i określonej sytuacji meteorologicznej, układają się na powierzchni z maksimum Sm w odległości zależnej od H i sytuacji meteorologicznej.<br>Podczas ocen jakości powietrza w otoczeniu emitora dotyczących roku lub sezonu należy uwzględnić zmienność warunków meteorologicznych. Obliczenia wykonuje się dla trzydziestu sześciu sytuacji meteorologicznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego