Typ tekstu: Książka
Autor: Owsiak Stanisław
Tytuł: Finanse publiczne
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1998
pogodził się z istnieniem deficytu budżetowego - który według ustawy z 12 lutego 1993 r. miał wynieść 81 bln zł, a więc ukształtować się na zbliżonym w ujęciu bezwzględnym poziomie do roku 1992 - ale wobec prognozy inflacji oraz wzrostu wydatków budżetowych do 515blnzł realność przewidywanej kwoty deficytu budżetowego wydawała się mocno wątpliwa.
Okazało się jednak, że rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych oraz fiskalnych był trochę inny. W szczególności w wyniku świadomego - jak się wydaje - niezwaloryzowania progów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody budżetu państwa w 1993 r. wyniosły 451 bln zł i były wyższe niż zakładała ustawa o prawie 18 bln zł
pogodził się z istnieniem deficytu budżetowego - który według ustawy z 12 lutego 1993 r. miał wynieść 81 bln zł, a więc ukształtować się na zbliżonym w ujęciu bezwzględnym poziomie do roku 1992 - ale wobec prognozy inflacji oraz wzrostu wydatków budżetowych do 515blnzł realność przewidywanej kwoty deficytu budżetowego wydawała się mocno wątpliwa. <br>Okazało się jednak, że rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych oraz fiskalnych był trochę inny. W szczególności w wyniku świadomego - jak się wydaje - niezwaloryzowania progów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody budżetu państwa w 1993 r. wyniosły 451 bln zł i były wyższe niż zakładała ustawa o prawie 18 bln zł
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego