Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
sytuacji Praktyk poszukiwać będzie dodatkowej informacji, która ułatwiłaby mu podjęcie decyzji. Przypuśćmy, że zwróci się po nią do kogoś innego - nazwijmy go Teoretykiem - o kim mu wiadomo, że przeprowadzał już badania eksperymentalne dotyczące zagadnienia: s czy s ? Praktyk zapytuje o rezultat tych badań nie informując Teoretyka, do czego mu ta wiadomość potrzebna. To ostatnie założenie nie jest być może realistyczne, z pewnych względów jednak warto prześledzić jego konsekwencje.
Trzeba teraz poświęcić nieco uwagi Teoretykowi. Na czym opiera on udzieloną Praktykowi informację? Otóż przypuśćmy, że dla rozstrzygnięcia zagadnienia "s czy s ?" przeprowadził on eksperyment, którego wyniki mają na ogół różne prawdopodobieństwo przy
sytuacji Praktyk poszukiwać będzie dodatkowej informacji, która ułatwiłaby mu podjęcie decyzji. Przypuśćmy, że zwróci się po nią do kogoś innego - nazwijmy go Teoretykiem - o kim mu wiadomo, że przeprowadzał już badania eksperymentalne dotyczące zagadnienia: s czy s ? Praktyk zapytuje o rezultat tych badań nie informując Teoretyka, do czego mu ta wiadomość potrzebna. To ostatnie założenie nie jest być może realistyczne, z pewnych względów jednak warto prześledzić jego konsekwencje.<br> Trzeba teraz poświęcić nieco uwagi Teoretykowi. Na czym opiera on udzieloną Praktykowi informację? Otóż przypuśćmy, że dla rozstrzygnięcia zagadnienia "s czy s ?" przeprowadził on eksperyment, którego wyniki mają na ogół różne prawdopodobieństwo przy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego