Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
Ochrona tajemnicy

Priorytetowym zadaniem będzie również uszczelnianie systemu ochrony tajemnicy we wszystkich jednostkach wojskowych oraz dostosowanie go do standardów NATO. Będą wdrażane nowe uregulowania prawne wynikające z delegacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. "O zmianie ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej". Wiele przedsięwzięć organizacyjnych zostanie ukierunkowanych na ochronę wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, przetwarzanych z użyciem sprzętu komputerowego. Rygorystycznie będą prowadzone obligatoryjne (roczne i kwartalne) kontrole dokumentów niejawnych.

W dziedzinie współpracy z zagranicą

priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie i przystosowanie podległych wojsk i sztabów do przyszłego działania w euroatlantyckich strukturach bezpieczeństwa. W związku z tym działalność Dowództwa Wojsk Lądowych będzie ukierunkowana
Ochrona tajemnicy&lt;/&gt;<br><br>Priorytetowym zadaniem będzie również uszczelnianie systemu ochrony tajemnicy we wszystkich jednostkach wojskowych oraz dostosowanie go do standardów NATO. Będą wdrażane nowe uregulowania prawne wynikające z delegacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. "O zmianie ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej". Wiele przedsięwzięć organizacyjnych zostanie ukierunkowanych na ochronę wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, przetwarzanych z użyciem sprzętu komputerowego. Rygorystycznie będą prowadzone obligatoryjne (roczne i kwartalne) kontrole dokumentów niejawnych.<br><br>&lt;tit&gt;W dziedzinie współpracy z zagranicą&lt;/&gt;<br><br>priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie i przystosowanie podległych wojsk i sztabów do przyszłego działania w &lt;orig&gt;euroatlantyckich&lt;/&gt; strukturach bezpieczeństwa. W związku z tym działalność Dowództwa Wojsk Lądowych będzie ukierunkowana
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego