Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
ustawy, lecz utracony czas był już nie do odrobienia.
Niektóre przepisy uchwalonej wreszcie po czterech latach ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej zostały natychmiast poddane przez prasę opozycyjną ostrej krytyce. Krytykowano zwłaszcza odrzucenie przez Sejm RP wniosku mniejszości, zgłoszonego przez jedną z partii opozycyjnych, dotyczącego zezwolenia dziennikarzom na publikowanie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, jeżeli wymaga tego ważny interes społeczny. Wnioskodawcy nie domagali się przy tym wprowadzenia do ustawy prawnej definicji pojęcia ważny interes społeczny ani też regulacji ustalającej mechanizm rozstrzygania spornych kwestii prawnych wynikających z zastosowania w praktyce proponowanego przez nich zwolnienia dziennikarzy - w bliżej nie sprecyzowanych okolicznościach - z obowiązku
ustawy, lecz utracony czas był już nie do odrobienia.<br>Niektóre przepisy uchwalonej wreszcie po czterech latach ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej zostały natychmiast poddane przez prasę opozycyjną ostrej krytyce. Krytykowano zwłaszcza odrzucenie przez Sejm RP wniosku mniejszości, zgłoszonego przez jedną z partii opozycyjnych, dotyczącego zezwolenia dziennikarzom na publikowanie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, jeżeli wymaga tego ważny interes społeczny. Wnioskodawcy nie domagali się przy tym wprowadzenia do ustawy prawnej definicji pojęcia ważny interes społeczny ani też regulacji ustalającej mechanizm rozstrzygania spornych kwestii prawnych wynikających z zastosowania w praktyce proponowanego przez nich zwolnienia dziennikarzy - w bliżej nie sprecyzowanych okolicznościach - z obowiązku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego