Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1995
PKO, w agencjach i ekspozyturach realizacja czeku wystawionego na wyższe kwoty od podanych w ust. 1 pkt 2 może nastąpić na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda przez oddział PKO prowadzący konto.
4. Wysokość: kwot wypłat czeków ustalona zgodnie z zasadami podanymi w ust.1 pkt 2, 3, 4 będzie podawana do wiadomości klientów w formie komunikatu wywieszonego w pomieszczeniach dla obsługi klientów w oddziałach PKO, ich ekspozyturach i agencjach PKO oraz bankach spółdzielczych i urzędach pocztowych.
§ 23
Realizacja gotówkowych czeków na okaziciela i czeków imiennych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b, dokonywana jest wyłącznie w oddziale PKO
PKO, w agencjach i ekspozyturach realizacja czeku wystawionego na wyższe kwoty od podanych w ust. 1 pkt 2 może nastąpić na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda przez oddział PKO prowadzący konto.<br>4. Wysokość: kwot wypłat czeków ustalona zgodnie z zasadami podanymi w ust.1 pkt 2, 3, 4 będzie podawana do wiadomości klientów w formie komunikatu wywieszonego w pomieszczeniach dla obsługi klientów w oddziałach PKO, ich ekspozyturach i agencjach PKO oraz bankach spółdzielczych i urzędach pocztowych.<br>§ 23<br>Realizacja gotówkowych czeków na okaziciela i czeków imiennych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b, dokonywana jest wyłącznie w oddziale PKO
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego