Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
2. Zmiana oprocentowania rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej i zmian na rynku finansowym krajowym i międzynarodowym oraz zmian stopy rezerw obowiązkowych banków obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
§ 14
Oprocentowanie, o którym mowa w § 12 jest określane w uchwale Zarządu PKO-bp i podawane do wiadomości przez wywieszenie w oddziałach PKO-bp.
§ 15
Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na rachunku.
§ 16
1. Kwota środków pieniężnych wpłaconych na rachunek:
1) płatny na żądanie - jest oprocentowana od dnia operacji do dnia poprzedzającego następną operację
2. Zmiana oprocentowania rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej i zmian na rynku finansowym krajowym i międzynarodowym oraz zmian stopy rezerw obowiązkowych banków obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.<br>§ 14<br>Oprocentowanie, o którym mowa w § 12 jest określane w uchwale Zarządu PKO-bp i podawane do wiadomości przez wywieszenie w oddziałach PKO-bp.<br>§ 15<br>Do obliczania kwoty należnych odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków pieniężnych na rachunku.<br>§ 16<br>1. Kwota środków pieniężnych wpłaconych na rachunek:<br>1) płatny na żądanie - jest oprocentowana od dnia operacji do dnia poprzedzającego następną operację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego