Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Poczta Polska
Rok: 2003
się mniej inwazyjną metodę- zabieg laserowy.
Elżbieta Lubańska
ROZWIĄZANIE UMOWY
O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA
Proszę o wyjaśnienie, czy pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą, a jeżeli tak, to jakie są konsekwencje takiego rozwiązania oraz czy należy się w takim przypadku pracownikowi odszkodowanie? (...)
(nazwisko i adres do wiadomości redakcji)
Pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jednak tylko w określonych okolicznościach. Jedną z nich jest otrzymanie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ na zdrowie wykonywanej pracy. Wypowiedzenie może nastąpić, gdy pracodawca nie przeniesie pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej
się mniej inwazyjną metodę- zabieg laserowy.<br>&lt;au&gt;Elżbieta Lubańska&lt;/&gt;&lt;/&gt; <br><br><br><br> <br>&lt;div type="art" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;ROZWIĄZANIE UMOWY<br>O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA&lt;/&gt;<br>Proszę o wyjaśnienie, czy pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą, a jeżeli tak, to jakie są konsekwencje takiego rozwiązania oraz czy należy się w takim przypadku pracownikowi odszkodowanie? (...)<br>(nazwisko i adres do wiadomości redakcji) <br>Pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jednak tylko w określonych okolicznościach. Jedną z nich jest otrzymanie orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ na zdrowie wykonywanej pracy. Wypowiedzenie może nastąpić, gdy pracodawca nie przeniesie pracownika w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego