Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
sugerujące pojawienie się wielokomórkowych drapieżników w planktonie odnoszą się do zaledwie 600 Ma (to zanik akritarch o dużych rozmiarach komórek).
Osiadłymi jamochłonami mogły być wczesnokambryjskie zwierzęta wytwarzające pierścieniowane, podlegające fosfatyzacji rurki z wyodrębnionym czapeczkowatym stadium larwy (ryc. 6.11A-B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście rurek zamykało się w sposób przypominający późniejsze konularie. Konularie, z ich wyraźnie czteropromienną symetrią, uważa się za osiadłe meduzy (ryc. 6.11C-D). Skorupka konularii zamykała się w wyniku skurczu czterech podłużnych mięśni w nader niezwykły sposób przypominający japońskie origami; niewątpliwie przyżyciowo była bardzo elastyczna.
Tak
sugerujące pojawienie się wielokomórkowych drapieżników w planktonie odnoszą się do zaledwie 600 Ma (to zanik akritarch o dużych rozmiarach komórek).<br>Osiadłymi jamochłonami mogły być wczesnokambryjskie zwierzęta wytwarzające pierścieniowane, podlegające fosfatyzacji rurki z wyodrębnionym czapeczkowatym stadium larwy (ryc. 6.11A-B). Na powierzchni ich skorupki larwalnej są stożkowate struktury przypominające pęczki wici dzisiejszych korali, a ujście rurek zamykało się &lt;page nr=148&gt; w sposób przypominający późniejsze konularie. Konularie, z ich wyraźnie czteropromienną symetrią, uważa się za osiadłe meduzy (ryc. 6.11C-D). Skorupka konularii zamykała się w wyniku skurczu czterech podłużnych mięśni w nader niezwykły sposób przypominający japońskie origami; niewątpliwie przyżyciowo była bardzo elastyczna.<br>Tak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego