Typ tekstu: Książka
Autor: Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Młoda Polska
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1994
i mało znanym, wywołującym w odbiorcach konserwatywnie nastawionych gwałtowne niejednokrotnie zastrzeżenia moralne i estetyczne; innych irytowało niedocenianie autorów, pretendujących do o wiele wyższej pozycji niż wyznaczył im autor w swojej hierarchii. Dochodziło do sporów, kłótni i otwartych inwektyw, część pisarzy brała nawet w obronę krytyka w zbiorowych oświadczeniach publicznych. Ale wielość i częstotliwość wydań dowodziła, że książka była potrzebna i czytana, że spełniała z pożytkiem rolę swoistego kompendium i przewodnika po "współczesnej kniei literackiej" modernizmu polskiego.

5. INNI KRYTYCY MŁODOPOLSCY
Literatura tak bogata i w wybitne osobistości twórcze i w dokonania artystyczne odbierane już przez współczesnych jako zjawiska wykraczające swym znaczeniem
i mało znanym, wywołującym w odbiorcach konserwatywnie nastawionych gwałtowne niejednokrotnie zastrzeżenia moralne i estetyczne; innych irytowało niedocenianie autorów, pretendujących do o wiele wyższej pozycji niż wyznaczył im autor w swojej hierarchii. Dochodziło do sporów, kłótni i otwartych inwektyw, część pisarzy brała nawet w obronę krytyka w zbiorowych oświadczeniach publicznych. Ale wielość i częstotliwość wydań dowodziła, że książka była potrzebna i czytana, że spełniała z pożytkiem rolę swoistego kompendium i przewodnika po "współczesnej kniei literackiej" modernizmu polskiego.&lt;/&gt; <br><br>&lt;div1&gt;5. &lt;tit1&gt;INNI KRYTYCY MŁODOPOLSCY&lt;/&gt;<br>Literatura tak bogata i w wybitne osobistości twórcze i w dokonania artystyczne odbierane już przez współczesnych jako zjawiska wykraczające swym znaczeniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego