Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie
Nr: 17.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
się to nie uda, może ich spotkać los włoskich kolegów - likwidacja partii.


Można uczyć się prywatnie i nie płacić
Polska szkoła życia

Co może zrobić dyrektor szkoły prywatnej, jeśli rodzice ucznia nie płacą czesnego? Skierować sprawę do sądu. Nie może natomiast skreślić dziecka z listy uczniów.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł właśnie, że nie zezwala na to ustawa oświatowa. - Jak to? To chyba jakaś pomyłka - dziwi się Małgorzata Okieńczyc, dyrektorka prywatnej szkoły podstawowej w Warszawie.
- W statutach szkół prywatnych znajdują się zapisy mówiące o tym, że można wykreślić z listy uczniów, których rodzice nie płacą czesnego - podkreśla Ligia Krajewska, przewodnicząca Forum Szkół Katolickich. Dodaje
się to nie uda, może ich spotkać los włoskich kolegów - likwidacja partii.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;Można uczyć się prywatnie i nie płacić&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Polska szkoła życia&lt;/&gt;<br><br>Co może zrobić dyrektor szkoły prywatnej, jeśli rodzice ucznia nie płacą czesnego? Skierować sprawę do sądu. Nie może natomiast skreślić dziecka z listy uczniów. <br>Naczelny Sąd Administracyjny orzekł właśnie, że nie zezwala na to ustawa oświatowa. - Jak to? To chyba jakaś pomyłka - dziwi się Małgorzata Okieńczyc, dyrektorka prywatnej szkoły podstawowej w Warszawie. <br>- W statutach szkół prywatnych znajdują się zapisy mówiące o tym, że można wykreślić z listy uczniów, których rodzice nie płacą czesnego - podkreśla Ligia Krajewska, przewodnicząca Forum Szkół Katolickich. Dodaje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego