Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
Senat nie rozporządzał siłą zbrojną, która mogłaby chłopów poskromić i, acz niechętnie, szedł wobec nich na ustępstwa. Także niektórzy prywatni właściciele oczynszowali swe wsie pod naciskiem ludności. W ten sposób reforma krakowska zlikwidowała przeważną część pańszczyzny, chociaż nie nadała chłopom własności ziemi.
Inne postanowienie traktatów wiedeńskich uczyniło z Krakowa miasto wolnohandlowe.
Wszystkie towary miały doń wchodzić bez cła i tylko przy wywozie podlegały ocleniu na komorze importującego państwa. Kraków dzięki temu stał się ważnym punktem handlowym. Bez przeszkód napływały tu: surowce rolnicze z Galicji, wina z Węgier, wyroby przemysłowe z Wiednia i Wrocławia, z kolei sprzedawane do Królestwa, przy ulgowych stawkach
Senat nie rozporządzał siłą zbrojną, która mogłaby chłopów poskromić i, acz niechętnie, szedł wobec nich na ustępstwa. Także niektórzy prywatni właściciele oczynszowali swe wsie pod naciskiem ludności. W ten sposób reforma krakowska zlikwidowała przeważną część pańszczyzny, chociaż nie nadała chłopom własności ziemi.<br>Inne postanowienie traktatów wiedeńskich uczyniło z Krakowa miasto wolnohandlowe.<br>Wszystkie towary miały doń wchodzić bez cła i tylko przy wywozie podlegały ocleniu na komorze importującego państwa. Kraków dzięki temu stał się ważnym punktem handlowym. Bez przeszkód napływały tu: surowce rolnicze z Galicji, wina z Węgier, wyroby przemysłowe z Wiednia i Wrocławia, z kolei sprzedawane do Królestwa, przy ulgowych stawkach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego