Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 44
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1997
ten rząd" - mówił niedawno Janusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący AWS, mając na myśli ewentualny protest związkowców przeciwko polityce nowego gabinetu. Czy pański rząd będzie realizował tylko taką politykę, która zyska pełną akceptację związków zawodowych?
- To zdanie wypowiedział przedstawiciel NSZZ "Solidarność". Od początku swojego istnienia był to związek odpowiedzialny. To, że żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy przemianom, jakie zapoczątkowała "Solidarność". Uważam za naturalne, że ludzie oczekują, aby z nimi rozmawiać i przedstawić im jasny program oraz kolejność planowanych zmian. Nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze umieć do niej przekonać. Jeżeli będziemy to umieli, myślę, że do "wycieczek" nie dojdzie.
- Jednak to związkowcy doprowadzili do
ten rząd" - mówił niedawno Janusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący AWS, mając na myśli ewentualny protest związkowców przeciwko polityce nowego gabinetu. Czy pański rząd będzie realizował tylko taką politykę, która zyska pełną akceptację związków zawodowych?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt; - To zdanie wypowiedział przedstawiciel NSZZ "Solidarność". Od początku swojego istnienia był to związek odpowiedzialny. To, że żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy przemianom, jakie zapoczątkowała "Solidarność". Uważam za naturalne, że ludzie oczekują, aby z nimi rozmawiać i przedstawić im jasny program oraz kolejność planowanych zmian. Nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze umieć do niej przekonać. Jeżeli będziemy to umieli, myślę, że do "wycieczek" nie dojdzie.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;- Jednak to związkowcy doprowadzili do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego