Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
małomiasteczkowych targowisk.
Samorząd kierował także zakładanymi przez siebie szkołami, domami opieki, szpitalami, uzdrowiskami, świetlicami i bibliotekami publicznymi.

Ważną rolę odgrywał samorząd gospodarczy. Tworzyły go zrzeszenia grupujące właścicieli różnych gałęzi wytwórczości przemysłowej, rzemieślniczej oraz środowiska handlowe. Instytucje te m.in. dysponowały własnymi pismami, organizowały kursy doskonalenia zawodowego, powoływały sądy polubowne, które wpływały na przestrzeganie zawodowych norm etycznych. Izby prowadziły także działalność filantropijną, stanowiącą nieodłączny element życia kulturalnego i towarzyskiego warstw średnich i wyższych.

Własny samorząd miały też wszystkie wyższe uczelnie.

Życie stowarzyszeniowe. W odrodzonej Rzeczypospolitej działały tysiące różnorodnych stowarzyszeń. Była to, z jednej strony, szeroko rozbudowana sieć dużych, ogólnopolskich zrzeszeń, z drugiej
małomiasteczkowych targowisk.<br>Samorząd kierował także zakładanymi przez siebie szkołami, domami opieki, szpitalami, uzdrowiskami, świetlicami i bibliotekami publicznymi.<br><br>Ważną rolę odgrywał samorząd gospodarczy. Tworzyły go zrzeszenia grupujące właścicieli różnych gałęzi wytwórczości przemysłowej, rzemieślniczej oraz środowiska handlowe. Instytucje te m.in. dysponowały własnymi pismami, organizowały kursy doskonalenia zawodowego, powoływały sądy polubowne, które wpływały na przestrzeganie zawodowych norm etycznych. Izby prowadziły także działalność filantropijną, stanowiącą nieodłączny element życia kulturalnego i towarzyskiego warstw średnich i wyższych.<br><br>Własny samorząd miały też wszystkie wyższe uczelnie.<br><br>Życie stowarzyszeniowe. W odrodzonej Rzeczypospolitej działały tysiące różnorodnych stowarzyszeń. Była to, z jednej strony, szeroko rozbudowana sieć dużych, ogólnopolskich zrzeszeń, z drugiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego