Typ tekstu: Książka
Autor: Mórawski Karol
Tytuł: Kartki z dziejów Żydów warszawskich
Rok: 1993
Instytut
otrzymał tytułem wieczystego zaproszenia odpowiednie do swych
potrzeb pomieszczenia w nowo wzniesionym budynku Głównej
Biblioteki Judaistycznej przy ulicy
Tłomackie. W ten sposób placówka, która w ciągu 11 lat swego istnienia
przygotowała do zawodu nauczycielskiego w zakresie judaistyki
ponad 100
absolwentów, uzyskała nie tylko lokal dla potrzeb
dydaktyczno-badawczych, lecz
wraz z nim niemal idealne powiązanie z bogatym warsztatem
naukowym, jaki
stanowiły już w tym czasie zbiory Biblioteki. Już wkrótce
odnotowano znaczne
postępy w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej uczelni.
Duże zmiany nastąpiły z chwilą wybuchu II wojny światowej, a następnie
okupacji niemieckiej. Już w pierwszych dniach września 1939 roku
w gmachu
Instytut<br>otrzymał tytułem wieczystego zaproszenia odpowiednie do swych<br>potrzeb pomieszczenia w nowo wzniesionym budynku Głównej<br>Biblioteki Judaistycznej przy ulicy<br>Tłomackie. W ten sposób placówka, która w ciągu 11 lat swego istnienia<br>przygotowała do zawodu nauczycielskiego w zakresie judaistyki<br>ponad 100<br>absolwentów, uzyskała nie tylko lokal dla potrzeb<br>dydaktyczno-badawczych, lecz<br>wraz z nim niemal idealne powiązanie z bogatym warsztatem<br>naukowym, jaki<br>stanowiły już w tym czasie zbiory Biblioteki. Już wkrótce<br>odnotowano znaczne<br>postępy w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej uczelni.<br> Duże zmiany nastąpiły z chwilą wybuchu II wojny światowej, a następnie<br>okupacji niemieckiej. Już w pierwszych dniach września 1939 roku<br>w gmachu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego