Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
słowem "nauka". Po pierwsze, może ono odnosić się do pewnego typu działalności, a mianowicie do pracy badawczej. Po wtóre, może oznaczać wytwór owych wysiłków, zawarty w książkach, rozprawach, artykułach, sprawozdaniach, a także w niektórych przedmiotach materialnych, jak prototypy maszyn, krzyżówki roślinne itp. Wreszcie po trzecie, może dotyczyć pewnej instytucji społecznej wraz z jej strukturą organizacyjną, hierarchią, budżetem, administracją itd. Filozofia nauki zajmuje się przede wszystkim nauką jako wytworem (ponieważ analizuje istniejące teorie) oraz w jakiejś mierze nauką jako działalnością (ponieważ rekonstruuje procedury, dzięki którym teorie te nabierają mocy wiążącej).
Filozofia nauki stanowiłaby zatem fragment tego, co nazywamy "metanauką" bądź "naukoznawstwem" - tam przynajmniej
słowem "nauka". Po pierwsze, może ono odnosić się do pewnego typu działalności, a mianowicie do pracy badawczej. Po wtóre, może oznaczać wytwór owych wysiłków, zawarty w książkach, rozprawach, artykułach, sprawozdaniach, a także w niektórych przedmiotach materialnych, jak prototypy maszyn, krzyżówki roślinne itp. Wreszcie po trzecie, może dotyczyć pewnej instytucji społecznej wraz z jej strukturą organizacyjną, hierarchią, budżetem, administracją itd. Filozofia nauki zajmuje się przede wszystkim nauką jako wytworem (ponieważ analizuje istniejące teorie) oraz w jakiejś mierze nauką jako działalnością (ponieważ rekonstruuje procedury, dzięki którym teorie te nabierają mocy wiążącej).<br> Filozofia nauki stanowiłaby zatem fragment tego, co nazywamy "metanauką" bądź "naukoznawstwem" - tam przynajmniej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego