Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
oraz nieprzekraczalny koszt.
2. Projekt techniczny inwestycji (PT) jest dokumentem stanowiącym kolejne stadium dokumentacji projektowej, a także zbiorem dyspozycji technicznych wiążących realizatorów w zakresie wykonania wszelkich robót, dostaw w terminach zgodnych z harmonogramem, niezbędnych do osiągnięcia określonego celu.
3. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest to inwestycja, obejmująca kompleksowo zakresem rzeczowym inwestycje podstawowe wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie inwestycyjne może obejmować jedno lub kilka zadań inwestycyjnych.
4. Zadanie inwestycyjne jest to część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
5. Obiekt budowlany jest to część zadania inwestycyjnego (np. budynek).
6. Ogólny plan zagospodarowania inwestycji stanowi plan zagospodarowania terenu inwestycji lub plan usytuowania obiektów, sporządzony w ramach założeń techniczno
oraz nieprzekraczalny koszt.<br>2. Projekt techniczny inwestycji (PT) jest dokumentem stanowiącym kolejne stadium dokumentacji projektowej, a także zbiorem dyspozycji technicznych wiążących realizatorów w zakresie wykonania wszelkich robót, dostaw w terminach zgodnych z harmonogramem, niezbędnych do osiągnięcia określonego celu.<br>3. Przedsięwzięcie inwestycyjne jest to inwestycja, obejmująca kompleksowo zakresem rzeczowym inwestycje podstawowe wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie inwestycyjne może obejmować jedno lub kilka zadań inwestycyjnych.<br>4. Zadanie inwestycyjne jest to część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.<br>5. Obiekt budowlany jest to część zadania inwestycyjnego (np. budynek).<br>6. Ogólny plan zagospodarowania inwestycji stanowi plan zagospodarowania terenu inwestycji lub plan usytuowania obiektów, sporządzony w ramach założeń techniczno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego