Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 2(74)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
w szkole (co najmniej na poziomie studium nauczycielskiego),
- minimum 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Oferty konkursowe powinny zawierać:
- koncepcję pracy dyrektora szkoły,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne,
- aktualną ocenę pracy lub opinię pracy,
- zaświadczenie o stażu pracy,
- zaświadczenie o stanie zdrowia.
3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5" do dnia 23 lutego 1999 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta, Ratusz, Rynek 1, I piętro, pokój 9.
Uwaga: decyduje data wpływu.
4. Kwalifikacja wszystkich złożonych ofert odbędzie się 24 lutego 1999 r
w szkole (co najmniej na poziomie studium nauczycielskiego),<br>- minimum 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze czasu pracy.<br>2. Oferty konkursowe powinny zawierać:<br>- koncepcję pracy dyrektora szkoły,<br>- kwestionariusz osobowy,<br>- dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne,<br>- aktualną ocenę pracy lub opinię pracy,<br>- zaświadczenie o stażu pracy,<br>- zaświadczenie o stanie zdrowia.<br>3. Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem &lt;q&gt;"Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5"&lt;/&gt; do dnia 23 lutego 1999 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta, Ratusz, Rynek 1, I piętro, pokój 9.<br>Uwaga: decyduje data wpływu.<br>4. Kwalifikacja wszystkich złożonych ofert odbędzie się 24 lutego 1999 r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego