Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
pod ciśnieniem atmosferycznym (do głębokości kilkudziesięciu metrów). Często jest to seria kaskad. Dodatkowa energia pochodząca ze spadania wody powoduje formowanie kotłów eworsyjnych w lodzie poniżej kaskad i po szerzanie średnicy studni. W górnych częściach większości studni w lodowcach Spitsbergenu, poznanych dzięki badaniom speleologicznym, stwierdzano mniej lub bardziej wyraźne zwiększanie średnicy wraz z głębokością (Misztal, Pulina, 1983; Pulina, Řehak, 1990; Schroeder – informacja ustna) (fot. 21).
Szczeliny otwierają się w strefach tensji, jednak wraz z ruchem lodowca przemieszczają się poza ten obszar. W rejonach kompresji głębsze części studni lodowcowych ulegają zaciśnięciu z powodu deformacji plastycznych lodu. Lokalizacja stref tensji zależy przede wszystkim od
pod ciśnieniem atmosferycznym (do głębokości kilkudziesięciu metrów). Często jest to seria kaskad. Dodatkowa energia pochodząca ze spadania wody powoduje formowanie kotłów eworsyjnych w lodzie poniżej kaskad i po szerzanie średnicy studni. W górnych częściach większości studni w lodowcach Spitsbergenu, poznanych dzięki badaniom speleologicznym, stwierdzano mniej lub bardziej wyraźne zwiększanie średnicy wraz z głębokością (Misztal, Pulina, 1983; Pulina, Řehak, 1990; Schroeder &#150; informacja ustna) (fot. 21).<br> Szczeliny otwierają się w strefach tensji, jednak wraz z ruchem lodowca przemieszczają się poza ten obszar. W rejonach kompresji głębsze części studni lodowcowych ulegają zaciśnięciu z powodu deformacji plastycznych lodu. Lokalizacja stref tensji zależy przede wszystkim od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego