Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
Cesja obejmuje również odsetki należne do dnia cesji, a nie dopisane w książeczce.
2. Podpisy zbywcy i nabywcy wkładu złożone na dokumencie cesji powinny być poświadczone przez dowolny oddział PKO lub notariusza.
3. Cesja ma skutek wobec PKO dopiero z chwilą otrzymania przez oddział PKO prowadzący rachunek wkładu dokumentu cesji wraz z książeczką w celu przepisania jej na nowego właściciela.
§ 31
1. Właściciel książeczki jest obowiązany do szczególnie starannego jej przechowywania, pod rygorem utraty prawa do przywrócenia wkładu w całości lub w części, w razie podjęcia go z książeczki przez osobę nie uprawnioną.
2. W razie utraty książeczki (zagubienia, kradzieży lub całkowitego
Cesja obejmuje również odsetki należne do dnia cesji, a nie dopisane w książeczce.<br>2. Podpisy zbywcy i nabywcy wkładu złożone na dokumencie cesji powinny być poświadczone przez dowolny oddział PKO lub notariusza.<br>3. Cesja ma skutek wobec PKO dopiero z chwilą otrzymania przez oddział PKO prowadzący rachunek wkładu dokumentu cesji wraz z książeczką w celu przepisania jej na nowego właściciela.<br>§ 31<br>1. Właściciel książeczki jest obowiązany do szczególnie starannego jej przechowywania, pod rygorem utraty prawa do przywrócenia wkładu w całości lub w części, w razie podjęcia go z książeczki przez osobę nie uprawnioną.<br>2. W razie utraty książeczki (zagubienia, kradzieży lub całkowitego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego