Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
promieniowanie widzialne (długość fal od 390 do 770 nm), niewielką część promieniowania krótkofalowego (głównie długość fal 290390 nm) i długofalowe, znajdujące się poza zakresem widzialności. Z ekologicznego punktu widzenia jedynie fale krótkie (nadfioletowe) i ultrakrótkie oraz długie (zarówno widzialne, jak i poza zakresem widzialności) mają istotne znaczenie biologiczne. Promieniowanie ultrakrótkie, wraz z promieniowaniem kosmicznym, ma - z interesującego nas punktu widzenia - dwojakie znaczenie. Mimo, że jest ono w znacznej większości zatrzymywane przez wyższe warstwy atmosfery, to nawet niewielkie ilości docierające do powierzchni Ziemi powodują: po pierwsze - mutagenne i patogenne zmiany w organizmach żywych, a po drugie zmieniają strukturę jonową mas powietrza, zwłaszcza unoszących
promieniowanie widzialne (długość fal od 390 do 770 nm), niewielką część promieniowania krótkofalowego (głównie długość fal 290390 nm) i długofalowe, znajdujące się poza zakresem widzialności. Z ekologicznego punktu widzenia jedynie fale krótkie (nadfioletowe) i ultrakrótkie oraz długie (zarówno widzialne, jak i poza zakresem widzialności) mają istotne znaczenie biologiczne. Promieniowanie ultrakrótkie, wraz z promieniowaniem kosmicznym, ma - z interesującego nas punktu widzenia - dwojakie znaczenie. Mimo, że jest ono w znacznej większości zatrzymywane przez wyższe warstwy atmosfery, to nawet niewielkie ilości docierające do powierzchni Ziemi powodują: po pierwsze - mutagenne i patogenne zmiany w organizmach żywych, a po drugie zmieniają strukturę jonową mas powietrza, zwłaszcza unoszących
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego