Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
spółkę z chwilą jej zarejestrowania jest zapewnione; 4) stwierdzenie ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego; 5) dowód zezwolenia i zatwierdzenia statutu przez właściwą władzę, jeżeli do powstania spółki jest to wymagane.
§ 2. W przypadku zebrania kapitału akcyjnego w drodze publicznej subskrypcji należy nadto dołączyć:
1) protokół zgromadzenia organizacyjnego wraz z ogłoszeniami (prospektami); 2) spis subskrybentów z uwidocznieniem liczby akcyj, przypadających na każdego z nich, i wysokości uiszczonych wpłat; 3) poświadczenie banków o wysokości dokonanych wpłat.
§ 3. W przypadkach, w dziale niniejszym przewidzianych, należy dołączyć sprawozdanie założycieli wraz z opinją biegłych rewidentów oraz sprawozdanie komisji, wybranej na zgromadzeniu organizacyjnem.
Art. 332
spółkę z chwilą jej zarejestrowania jest zapewnione; 4) stwierdzenie ustanowienia władz spółki z wyszczególnieniem ich składu osobowego; 5) dowód zezwolenia i zatwierdzenia statutu przez właściwą władzę, jeżeli do powstania spółki jest to wymagane.<br>§ 2. W przypadku zebrania kapitału akcyjnego w drodze publicznej subskrypcji należy nadto dołączyć:<br>1) protokół zgromadzenia organizacyjnego wraz z ogłoszeniami (prospektami); 2) spis subskrybentów z uwidocznieniem liczby akcyj, przypadających na każdego z nich, i wysokości uiszczonych wpłat; 3) poświadczenie banków o wysokości dokonanych wpłat.<br>§ 3. W przypadkach, w dziale niniejszym przewidzianych, należy dołączyć sprawozdanie założycieli wraz z opinją biegłych rewidentów oraz sprawozdanie komisji, wybranej na zgromadzeniu organizacyjnem.<br>Art. 332
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego